ISSN – 1303-099X
Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt 2017 yılı 17 Sayı Cilt 3 itibariyle​ Thomson Reuters ​Emerging Sources Citation Index (ESCI)'te taranmaya başlamıştır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.
Online Makale İşlemleri

Kullanıcı Adı
Şifre
                          
Şifremi Unuttum
Yeni Kayıt

[SON SAYI]
Yıl: 2018   Cilt: 18   Sayı: Sayı: 1
Algılanan Özerklik ve Etki İle Psikolojik Sahiplenme Arasındaki İlişkide Kontrol Algısının Aracılık Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Zeki UÇAR
doi:10.21121/eab.2018135910
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]1-14
X ve Y KUŞAĞININ LİDERLİK DAVRANIŞI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Gökben BAYRAMOĞLU
doi:10.21121/eab.2018132202
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]15-30
Para Politikası Tercihleri İle İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki
 Emrah İsmail ÇEVİK , Durmuş Çağrı YILDIRIM
doi:10.21121/eab.2018135911
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]31-46
Çok Boyutlu Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ile Türk Bankacılık Sektörünün Değerlemesi: Kamu - Özel Banka Farklılaşması
 Güler ARAS ,  Nuray TEZCAN , Ozlem Kutlu FURTUNA
doi:10.21121/eab.2018131895
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]47-62
BİST XKMYA İşletmelerinin Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Ölçümü ve Yöntemlerin Karşılaştırılması
Serhat KARAOGLAN ,  Serap ŞAHİN  
doi:10.21121/eab.2018135912
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]63-80
Türk Bankacılık Sisteminde Şube ve Personel Performansı: Mülkiyet Yapısına Göre Bir İnceleme
M. Esra ATUKALP
doi:10.21121/eab.2018135913
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]81-106
Sanayi 4.0 Geçiş Süreçlerinde Kritik Başarı Faktörlerinin DEMATEL Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Aydın Koçak  ,  Aslı DİYADİN  
doi:10.21121/eab.2018132203
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]107-120
Kırılgan Beşlide Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri İle Kanıtlar
Reşat CEYLAN ,  İbrahim UZ ,  İsmail ÇEVİŞ  
doi:10.21121/eab.2018135914
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]121-134
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Aile İşletmelerinin Finansal Performanslarının Analizi
 Sinan KİZİLTOPRAK , Mine AKSOY
doi:10.21121/eab.2018135915
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]135-152
Enflasyon-Faiz Oranı ve Enflasyon-Döviz Kuru İkilemi: GEG Programı Döneminde Türkiye Gerçeği
 Işıl AKGÜL , Selin ÖZDEMİR
doi:10.21121/eab.2018135916
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]153-166
 
Çık
 
Lütfen sistemde kayıtlı kullanıcı adınızı giriniz

 
    
          
Label