ISSN – 1303-099X
Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
New User
[SON SAYI]
Yıl: 2015   Cilt: 15   Sayı: Sayı: 2
Determinants Of Energy Supply Security: An Econometric Analysis For Turkey
Leman  ERDAL
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]153-163
Yapay Sinir Ağları Metodu İle İhracat Miktarlarının Tahmini: ARIMA ve YSA Metodunun Karşılaştırmalı Analizi
Mehmet Karahan
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]165-172
Yatırımcıların Özellikleri İle Hisse Senedi Piyasalarındaki Anomali Algısı Arasındaki İlişki: Bireysel Yatırımcılar Üzerine Bir Araştırma
istemi çömlekçi ,  Mehmet Akif Öncü ,  Serap Çakır Çömlekçi  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]173-184
Bir Tekstil İşletmesinde Simülasyon Yardımıyla Süreç İyileştirme
Nuri Özgür  DOĞAN  ,  Ebru TAKCI  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]185-196
Türkiye’de Sanayileşme, Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme ve Kentleşmenin Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Bir Araştırma
 Yusuf Ekrem AKBAŞ , Fuat LEBE
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]197-206
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi
Cengiz Aytun ,  Cemil Serhat Akın ,  Okyay Uçan  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]207-216
OECD Ülkelerinde Tarımsal Etkinlik Ölçümü: Dinamik Veri Zarflama Analizi
halil tunca ,  ertuğrul deliktaş  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]217-227
Exploring the Consequences of Work Engagement: Relations Among OCB-I, LMX and Team Work Performance
Mİne M. Afacan Fındıklı
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]229-238
Krediye Erişim ve Toplam Tüketim Fonksiyonu
Zekeriya YILDIRIM
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]239-252
A New Social Contract: Rethinking the Role of the State Towards Post- 2015 Development Agenda
Meneviş UZBAY PİRİLİ ,  Mustafa Pirili  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]253-264
Effects Of Corporate Governance Level On The Financial Performance Of Companies: A Research On BIST Corporate Governance Index (XKURY)
Esen Kara ,  Duygu Acar Erdur ,  Lale Karabıyık  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]265-274
Türkiye'deki İşadamları Örgütlerinin Avrupalılaşma Süreci
Zühal  Ünalp Çepel
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]275-283
Kablo Sektöründe Tedarikçi Seçimi İçin Bütünleşik DEMATEL-AAS-VIKOR Yönteminin Kullanılması
İlker Murat  AR ,  Haluk GÖKŞEN ,  Mehmet Arif TUNCER  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]285-300
 
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label