ISSN – 1303-099X
Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
New User
[SON SAYI]
Yıl: 2015   Cilt: 15   Sayı: Sayı: 4
Indivisible Goods, Core and Walrasian Equilibrium: A Survey
Hakan İnal
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]445-448
Bulanık CPM Yöntemiyle Proje Çizelgeleme: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
 Hasan Durucasu ,  Özgür İcan ,  Gözde Terekli ,  Bayezid Gülcan , Çağlar Karamaşa
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]449-466
İktisat Öğretiminde Deneysel Yöntem: Sınıf Deneyleri Ve Uluslararası İktisat Uygulamaları
Müslüm Basılgan ,  Emin Ertürk  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]467-479
Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Online Alışveriş Davranışları Üzerine Etkileri
Şeniz ÖZHAN ,  Nevin ALTUĞ  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]481-493
Harrod-Nötr Teknolojik Gelişme Varsayımı Altında Türkiye’de Büyümenin Kaynakları
Şenay Açıkgöz ,  Merter Mert  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]495-508
Sahiplik Yoğunlaşmasının Temettü Dağıtım Kararlarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
 Doç. Dr. Ersan Ersoy ,  Yrd. Doç. Dr. Emin Hüseyin Çetenak , Emin Hüseyin Çetenak
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]509-521
Geçiş Ekonomilerinde Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
Berna Bulğurcu ,  Pınar Özdemir  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]523-537
Türkiye’de Ulaşım Sektörünün Gelişimi ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri: İzmir İlinde Bir Uygulama
RÜŞTÜ YAYAR ,  Bilge Tekin  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]539-550
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği
Seyfettin Artan ,  Pınar Hayaloğlu  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]551-564
Are Consumers Really Willing to Pay More for Favorable Brand Associations? The Moderating Role of Product Value and Product Risk Level
Ahmet Bayraktar
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]565-575
Determination of the Effect of Corporate Image of Health Institutions on Patient Loyalty
Gamze Bayın ,  Ömer Rıfkı Önder  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]577-585
 
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label