ISSN – 1303-099X
Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
New User
[SON SAYI]
Yıl: 2015   Cilt: 15   Sayı: Sayı: 4
Bölünmez Mallar, Çekirdek ve Walras Dengesi: İnceleme
Hakan İNAL
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]445-448
Bulanık CPM Yöntemiyle Proje Çizelgeleme: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
 Hasan DURUCASU ,  Özgür İCAN ,  Gözde TEREKLİ ,  Bayezid GÜLCAN , Çağlar KARAMAŞA
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]449-466
İktisat Öğretiminde Deneysel Yöntem: Sınıf Deneyleri Ve Uluslararası İktisat Uygulamaları
Müslüm BASILGAN ,  Emin ERTÜRK  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]467-479
Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Online Alışveriş Davranışları Üzerine Etkileri
Şeniz ÖZHAN ,  Nevin ALTUĞ  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]481-493
Harrod-Nötr Teknolojik Gelişme Varsayımı Altında Türkiye’de Büyümenin Kaynakları
Şenay AÇIKGÖZ ,  Merter MERT  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]495-508
Sahiplik Yoğunlaşmasının Temettü Dağıtım Kararlarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
 Ersan ERSOY , Emin Hüseyin ÇETENAK
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]509-521
Geçiş Ekonomilerinde Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
Berna Bulğurcu ,  Pınar ÖZDEMİR  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]523-537
Türkiye’de Ulaşım Sektörünün Gelişimi ve Havayolu Firma Tercihinin Belirleyicileri: İzmir İlinde Bir Uygulama
Rüştü YAYAR ,  Bilge TEKİN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]539-550
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği
Seyfettin ARTAN ,  Pınar HAYALOĞLU  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]551-564
Tüketiciler Olumlu Marka Çağrışımları İçin Daha Fazla Ödemeye Gerçekten İstekli mi? Ürün Değeri ve Ürün Risk Düzeyinin Düzenleyici Rolü
Ahmet BAYRAKTAR
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]565-575
Sağlık Kurumlarında Kurum İmajının Hasta Bağlılığı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
Gamze BAYIN ,  Ömer Rıfkı ÖNDER  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]577-585
 
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label