ISSN – 1303-099X
Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
New User
[SON SAYI]
Yıl: 2016   Cilt: 16   Sayı: Sayı: 3
Türkiye’de Maddi Olmayan Varlık Yatırımlarının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi
 Derya FINDIK , Murat OCAK
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]397-414
Bilgi Teknolojileri Destekli Denetim Uygulamaları Kapsamında Zimmet Hilelerinin Ortaya Çıkarılması; Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
 İsmail KABAN ,  Mihriban Coşkun ARSLAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]415-424
Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık
Evren İPEK ,  Özlem Ayvaz KIZILGÖL  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]425-442
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BELİRLEYENLERİ: MULTİNOMİAL LOGİT MODEL YAKLAŞIMI
Ayça BÜYÜKYILMAZ ,  Çiğdem DEMİR  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]443-450
ÇEŞİTLİ YATIRIMCI GRUPLARININ HİSSE SENEDİ NET ALIM İŞLEM HACMİ VE PAZAR GETİRİSİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
Melis GÜLTEKİN ,  Mehmet UMUTLU  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]451-460
Hükümet Sistemleri ve Devlet Şekillerinin Ülkelerin Demokrasi Seviyeleri Üzerinde Yarattığı Farklılığın Tespiti Üzerine Bir Çalışma
Senem Kurt TOPUZ
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]461-476
YÜKSELEN EKONOMİLER ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ
 Sevcan KAPKARA ,  Selçuk KOÇ  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]477-490
Tarihsel Perspektifle Geleceğe Projeksiyon: Dünya Devlerini Ortak Girişime İkna Etme
 Metehan Feridun SORKUN , Metehan Feridun SORKUN ,  Meltem ONAY  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]491-502
Otel İşletmelerinde Davranış Kuralı Algısı ve İş Doyumunun Duygusal Emek Davranışı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
Murat KIZANLIKLI ,  Kurban ÜNLÜÖNEN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]503-518
Türk Yönetim/Örgüt Yazınında Örgüt Kuramı Çalışma Alanı: 2002-2013 Yılları Arası Bir Değerlendirme
 Akansel YALÇINKAYA ,  Yücel TÜRKER  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]519-530
Çalışan Sessizliğinin Kültürel Değerlerle Olan İlişkisini Belirlemeye Yönelik İzmir İli Kamu Kuruluşlarında Bir Araştırma
Dr. BANU SARIBAY ,  Doç.Dr. Cevdet Alptekin KAYALI  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]531-540
FACTORS AFFECTING SUCCESS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY
Ensar YEŞİLYURT ,  Doğan SAY  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]541-554
KOBİ’lerin Yenilikçilik Kapasitelerini Geliştirecek Desteklerin Tasarımı: Yenilikçilik Profillerine Dayalı Bir Yaklaşım Önerisi
 Gülesin Sena DAŞ , Murat YÜLEK
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]555-572
 
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label