ISSN – 1303-099X
Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt 2017 yılı 17 Sayı Cilt 3 itibariyle​ Thomson Reuters ​Emerging Sources Citation Index (ESCI)'te taranmaya başlamıştır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.
Online Makale İşlemleri
Ege Akademik Bakış Dergisi makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/eab adresinden yapılmaktadır. 30.07.2018 tarihi itibariyle yalnızca İngilizce çalışmalar değerlendirilmeye alınacaktır

Kullanıcı Adı
Şifre
                          
Şifremi Unuttum
Yeni Kayıt

[SON SAYI]
Yıl: 2018   Cilt: 18   Sayı: Sayı: 3
Toplumsal Hareketler ve Ortak Düşman Algısı: Suriye İhvanı ve HAMAS
Bulut GURPINAR
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]331-341
Nepotizmin Örgütsel Sessizliğe Etkisinde Öz Yeterlilik Algısının Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Abdurrahman ÇALIK ,  Atılhan NAKTİYOK  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]343-351
Regulation of the North American Taxi Industry
David SEYMOUR
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]353-365
Entropy Tabanlı Bütünleşik ÇKKV Yaklaşımı ile Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Ölçümü
Nazlı ERSOY
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]367-385
Tüketici Etnosentrizminin Yerel Marketlerden Ürün Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yerel Kampanyalara Yönelik Tutumun Aracı Rolü
Adem UYSAL ,  Abdullah OKUMUŞ ,  Erdem ÖZKAN  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]387-397
Türkiye’de Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre İşsizliğin Ekonomik Büyümeye Etkisi
Mehmet GÜÇLÜ
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]399-407
Kâr Yönetimi Ve Firma Yatırımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:BIST İmalat Sektörü Örneği
 Mustafa Ömer İPCİ , Hüseyin TEMİZ
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]409-421
Portfolio Balance Approach to Exchange Rate Determination: Testing a Model by Applying Bilateral Data of Turkey and United States
 Recep TARI , Mehmet Çağrı GÖZEN
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]423-434
Toksik Yönetici Davranışları Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği Çalışması
Meral BEKTAŞ ,  Pınar ERKAL  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]435-444
İşgörenlerin Politik Becerilerinin Yöneticilerin Görev Performansı Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkisi: Sosyal Etki Kuramı Açısından Bir Değerlendirme
Murad YÜKSEL
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]445-455
Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile İhracat Arasındaki İlişki
Huriye ALKIN ,  Kemal TÜRKCAN  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]457-468
ULUSAL KÜLTÜR ÖZELLİKLERİNİN ÜLKELERİN İNOVASYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
 Ali Murat ALPARSLAN ,  Seher AYTAŞ , Mehmet Ali TAŞ
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]469-481
ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN UYGUN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ
Coşkun KARACA ,  Alptekin ULUTAŞ  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]483-494
Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Mevduat Oranı, Çekirdek Dışı Yükümlülükler ve Kârlılık: Dinamik Panel Modelinden Bulgular
 Resul AYDEMİR , Gökhan ÖVENÇ ,  Adem KOYUNCU  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]495-506
Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği
Hakan ACAROĞLU ,  Mustafa GÜLLÜ ,  Cihan SEÇİLMİŞ  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]507-520
Basamak Korelasyon, Kohonen ve ANFIS Yapay Sinir Ağ Modellerinin Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması: Lojistik Performans Endeksi Üzerine Uygulama
Ömer Faruk RENÇBER
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]521-535
Kitlesel Fonlama Projelerinde Destekçi Motivasyonunun Analitik Ağ Süreci İle İncelenmesi
 Hasan UYGURTÜRK , Sertaç ERCAN
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]537-547
 
Çık
 
Lütfen sistemde kayıtlı kullanıcı adınızı giriniz

 
    
          
Label