ISSN – 1303-099X
Online Makale İşlemleri

Kullanıcı Adı
Şifre
                          
Şifremi Unuttum
Yeni Kayıt
[SON SAYI]
Yıl: 2016   Cilt: 16   Sayı: Sayı: 4
FUTBOL MAÇ SONUÇLARININ 4 BÜYÜKLERİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ
Berna Kırkulak ULUDAĞ ,  Seçil VARAN  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]575-585
GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ
Umut UYAR ,  Sinem Kangallı UYAR ,  Altan GÖKÇE  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]587-598
Kurumlar Vergisi Oranının Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Bir Panel Çalışması
 Nida ABDİOĞLU , Mine BİNİŞ ,  Mehmet ARSLAN  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]599-610
Altın Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Var Modeli İle Analizi:2005-2015 Dönemi
 Özge Elmastaş GÜLTEKİN ,  Elvan Aktürk HAYAT  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]611-625
The Empirical Role of Real Crude Oil Price and Real Exchange Rate on Economic Growth: The Case of Turkey
Emrah GÜLAY ,  Mehmet Vedat PAZARLIOĞLU  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]627-639
TR61 Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) İmalat Sanayi Sektörlerinin PROMETHEE Yöntemi ile Sıralanması
Onur SUNGUR ,  Selen IŞIK MADEN  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]641-654
İthal Ham Petrol Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Eşbütünleşme ve Oynaklık Yayılma Etkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
Alper YILMAZ ,  Hüseyin ALTAY  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]655-671
Yeşil Bilişim: Bir Kamu Kurumu Örneği Ve Politika Önerileri
Yılmaz GÖKŞEN
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]673-686
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TÜRKIYE’DEKİ KAZANÇ YÖNETİM UYGULAMALARINA YÖNELİK ETİK DEĞERLENDİRMELERİ
Bilal SOLAK ,  Sedat ERDOĞAN ,  Seçkin GÖNEN  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]687-707
İmalat Sanayinde Rekabet Gücünün Ölçümü: Türkiye ve BRIC Ülkeleri Örneği
Dilek ŞAHİN
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]709-718
Türkiye Pay Endeks Futures Piyasasında Optimum Korunma Oranı ve Korunma Etkililiği
İbrahim Yaşar GÖK
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]719-732
An Analysis of the World Society Conceptualization in the English School
Ali Onur TEPECİKLİOĞLU
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]733-743
Çalışan Sesliliği ile Bazı Kişisel ve Örgütsel Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
Halime Göktaş KULUALP
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]745-761
Örgütlerde Cinselliğin Düzen Bozucu ve Düzen Kurucu Rolünün Eros ve Oyun Açısından İncelenmesi
Alper ASLAN
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]763-772
Duygusal Emek Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
Tuğba PALA ,  Olca SÜRGEVİL  
doi:
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]773-787
 
Çık
 
Lütfen sistemde kayıtlı kullanıcı adınızı giriniz

 
    
          
Label