ISSN – 1303-099X
Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
New User
[SON SAYI]
Yıl: 2016   Cilt: 16   Sayı: Sayı: 1
Günahkar Hisseler
İbrahim BOZKURT
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]1-12
Türkiye İşgücü Piyasası’nın İşgücü Arz Esnekliği: 2003 – 2011
Gökhan AYKAÇ
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]13-29
Yönetim Kurulundaki Yabancı Üye Sayısının Ve Yabancı Sahipliğinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi
Mesut DOĞAN ,  Yusuf TOPAL  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]31-48
Performans Değerlemesinde DEMATEL Ve Bulanık TOPSIS Uygulaması
Meltem KARAATLI ,  Nuri ÖMÜRBEK ,  Emrah IŞIK ,  Ekrem YILMAZ  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]49-64
Vodafone’un Marka Kişiliği: Beşiktaş Taraftarı, Rakip Takım Taraftarları ve Takım Tutmayanların Algılarındaki Fark Üzerine Bir Araştırma
 Yener GİRİŞKEN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]65-78
Marka Aşkının Marka Deneyimi ile Marka Sadakati Arasındaki İlişkiye Aracılık Etkisi
Nilay AŞKIN ,  İlayda İPEK  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]79-94
E-Devlet Adaptasyonunda Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Araştırma: Yalova Örneği
İkram DAŞTAN ,  Özlem EFİLOĞLU KURT  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]95-107
İşletmelerin Facebook’ta Pazarlama Karması Uygulamaları ve Tüketicilerin Bu Uygulamalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
 İnci VARİNLİ , Nur BAŞYAZICIOĞLU
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]109-119
Kadın, Erkek, Ya Da? Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi
 Tuğba KILIÇER , Elif BOYRAZ ,  Adem TÜZEMEN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]121-133
Örgütlerde Grup Düşünüşün Sessizliğe Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Ufuk ORHAN
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]135-145
İşletmelerin Finansal Başarılı ve Başarısız Olma Durumlarının Veri Madenciliği ve Lojistik Regresyon Analizi İle Tahmin Edilebilirliği
Ceyda YERDELEN KAYGIN ,  Alper TAZEGÜL ,  Hakan YAZARKAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]147-159
İş İlanlarının Çekiciliği: Mesaj Belirginliğinin Etkisi
Esra ALNIAÇIK
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]161-175
 
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label