ISSN – 1303-099X
Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
New User
[SON SAYI]
Yıl: 2014   Cilt: 14   Sayı: Sayı: 4
Shall High Income Earners Pay More Taxes in The Kyrgyz Republic?
Saida ISMAILAKHUNOVA
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]499-507
Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: TR83 Bölgesi Örneği
 Rüştü YAYAR , Süleyman Serdar KARACA
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]509-518
Örgütsel Stresin Öğretim Elemanlarının Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Hakan GÖKGÖZ ,  Nevin ALTUĞ  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]519-530
A Simulation Modelling Study: The Case Of Department Of Gynaecology and Obstetrics Of A University Hospital
Özlem ÖZER ,  Ahmet KAR ,  Cuma SONGUR ,  Volkan SÖNMEZ ,  İsmet ŞAHİN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]531-540
İş Yaşam Dengesinin Örgütsel Bağlılık Ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi
Oya KORKMAZ ,  Evrim ERDOĞAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]541-557
Fark Yaratan Uygulamalar Perspektifinden Seyahat Acentelerinde İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerini Anlamak
 Ülker ERDOĞAN ARACI , Zeki Atıl BULUT ,  Berrin ONARAN ,  Nilüfer KOÇAK  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]559-570
Foreign Product Perception in Albanian Market; an Analysis of Country of Origin Image, Ethnocentrism and the Position of Turkish Products
Yüksel KÖKSAL ,  Albana TATAR  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]571-581
İlişkisel ve İşlemsel Psikolojik Sözleşmede Algılanan İhlalin İşten Ayrılma Niyeti ve Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi
Ozan BÜYÜKYILMAZ ,  Ahmet F. ÇAKMAK  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]583-596
Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
İlke  KAYA
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]597-610
Uluslararası Emek Göçü Ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Uygulama
Pınar  NARİN EMİRHAN
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]611-620
Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye İçin Bir Analiz
 Burcu BERKE ,  Burcu ÖZCAN ,  Hatice Işın DİZDARLAR  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]621-636
Denetim Planlaması Aşamasında Analitik İnceleme Tekniği Olarak Yapay Sinir Ağları Kullanımı: Bir Firma Uygulaması
 Meltem KARAATLI ,  Serpil SENAL , Mahmut Sami ÖZTÜRK
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]637-648
Türkiye’de Bölgesel Kamu Yatırım Politikalarını Etkileyen Temel Faktörler
Ayşe YAVUZDURMAZ ,  Metin KARADAĞ  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]649-660
Türkiye’de Yatırım Teşvikleri ve Sabit Yatırımların İstihdam Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi
Sibel SELİM ,  O. Murat KOÇTÜRK ,  Pınar ERYİĞİT  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]661-673
 
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label