ISSN – 1303-099X
Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
New User
[SON SAYI]
Yıl: 2014   Cilt: 14   Sayı: Sayı: 3
İşsizlikte Histeri Etkisi: Türkiye Örneği
Taha Bahadır SARAÇ
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]335-344
Dışa Açıklık ve Demokratik Yapının Kamu Kesimi Büyüklüğü Üzerindeki Etkisi: Rodrık Hipotezine Geçiş Ekonomilerinden Kanıt
 Mahmut ZORTUK ,  Berna BEŞER  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]345-359
Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizi İle Bir Kamu Kurumu İçin Tesis Yeri Seçimi
 Selahattin KARABAY ,  Erkan KÖSE , Mehmet KABAK
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]361-369
Relationship Quality in Supply Chain Management: A Dyad Perspective
Banu ATREK ,  Maria Rosaria MARCONE ,  Gian Luca GREGORI ,  Valerio TEMPERINI ,  Laura MOSCATELLI  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]371-381
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Türkiye ve Kazakistan Ekonomilerinin Karşılaştırılması
 Ainura TURDALIEVA ,  Tuncer ÖZDİL  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]383-398
Majone'nin Düzenleyici Avrupa Devleti Modeli ve Avrupa Birliği'nde Demokrasi Açığı Tartışmalarına Etkisi
Dilek YİĞİT
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]399-412
Örgüt Biliminde Karmaşıklık Teorisi
Sahra SAYĞAN
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]413-423
İşletmelerde Kaynak Temelli Bilgi Teknolojileri Yetkinliği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
UFUK TÜREN ,  Yunus GÖKMEN ,  İsmail TOKMAK  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]425-439
Testing Of Apec Countries’ Competitiveness Dynamics Through Fuzzy Clustering Analysis and Some Findings
Kıvanç Halil ARIÇ ,  Necati Alp ERİLLİ ,  Hatice ERKEKOĞLU  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]441-450
Türkiye’nin İhracat Performansı: İhracat Hacminin Temel Belirleyicilerinin İncelenmesi (1995-2012)
 Mehmet BALCILAR ,  Harun BAL ,  Neşe ALGAN , Mehmet DEMİRAL
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]451-462
Bulanık Topsıs Ve Bulanık Vikor Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi Ve Bir Uygulama
Selahattin YAVUZ ,  Muhammet DEVECİ  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]463-479
İşletmelerin Çevre Muhasebesi Konularına Yaklaşımlarının Analizi
Aysen KORUKOĞLU
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]481-491
Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi
Murat KOCAMAZ
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]493-498
 
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label