ISSN – 1303-099X
Online Manuscript Process

Username
Password
                          
Forgot Password
New User
[SON SAYI]
Yıl: 2014   Cilt: 14   Sayı: Sayı: 2
The Interaction of Mutual Fund Flows and Stock Returns: Evidence From The Turkish Capital Market
Berna AYDOĞAN ,  Gülin VARDAR ,  Gökçe TUNÇ  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]163-173
A Theoretical Study on the Concept of Risk in Enterprises, Dynamics of Risk in International Business, Investing in Turkey & Evaluation of Macro Risks Abstract
Aytaç GÖKMEN
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]175-187
Business Strategies of SME’s, Innovation Types and Factors Influencing Their Innovation: Burdur Model
Özlem  ÇETİNKAYA BOZKURT ,  Adnan KALKAN  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]189-198
Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü
Sebahattin YILDIZ
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]199-210
Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi
Veli YILANCI ,  Şeref BOZOKLU  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]211-220
Kariyer Olgusunun Kavramsallaştırılmasında Kullanılan Metaforlar
K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]221-230
Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi
Mehmet MERCAN
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]231-245
İşletme Kuluçkalarında Firmalar Arası Ağbağlaşma Faaliyetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi
Onur SUNGUR
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]247-259
Linder Hipotezi: “Türkiye’nin Dış Ticareti için Ampirik Bir Analiz”
Fatih SAYGILI ,  Gökçe MANAVGAT  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]261-270
Determinants of Sectoral Import in Manufacturing Industry: A Panel Data Analysis
 Caner ÇOLAK ,  Yasin UZUN , Selman TOKPUNAR
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]271-281
Normalizasyon Yöntemlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Sürecine Etkisi–Moora Yöntemi İncelemesi
Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]283-294
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Kent Nüfus Büyüklüklerinin Dağılımı: ZIPF Kanunu
Utku  AKSEKİ ,  Barış GÖK  
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]295-303
Bölgesel Enflasyon Yakınsaması: Türkiye Örneği
Filiz YEŞİLYURT
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]305-314
Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Karşılaştırmalı Rekabet Analizi
Aydanur GACENER ATIŞ
Sayfa No
[Türkce Özet][İngilizce Özet][Tam Metin PDF]315-334
 
Close
 
Please provide the username registered to the system

 
    
          
Label